Trastorn de la conducta alimentària

Es pot fer un ingrés involuntari d’una persona que té un trastorn de la conducta alimentària?

Sí, es pot dur a terme un ingrés involuntari de la persona afectada, en funció de l’edat i la gravetat del trastorn de la conducta alimentària. Quan la persona ja és major d’edat no se la pot obligar, però si la malaltia està posant en risc la seva vida, ja sigui per infrapès o per conductes suïcides, es pot sol·licitar un ingrés judicial forçat amb l’objectiu d’evitar que es mori.