www.som360.org/es

Jordi García Alcázar

Activista en salud mental
Jordi García Alcázar
Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en 1ª Persona – VEUS
Federacio VEUS