www.som360.org/ca

Webinars

Les recaigudes en el procés de recuperació
Les recaigudes en el procés de recuperació en salut mental
Trastorn de la conducta alimentària
Nous models d’atenció a les persones amb TCA i el seu entorn
Trastorn de la conducta alimentària
Impacte de la pandèmia en la població pediàtrica i adulta amb TCA