www.som360.org/ca

Abordar el consum de substàncies amb els adolescents amb TDAH

Consells per parlar-ho amb els nostres fills i filles
Javier Peris
Javier Peris Escribá
CEO i cofundador
RedTDAH
Amadeo Aquilis
Amadeo Quilis Bilbao
CEO i cofundador
NeurodiverSI
Abordar consumo con adolescentes con TDAH

L'adolescència és una etapa de la nostra vida que suposa molts canvis en diversos àmbits (biològics, socials, sexuals, familiars, culturals...), plena d'alts i baixos i moments complexos. És una etapa crítica en què poden sorgir diferents problemàtiques, que depenen de molts factors, com la personalitat, l'entorn, la cultura i el moment vital, que poden afectar el benestar físic, mental i emocional de les persones.

La baixa autoestima, el , els trastorns alimentaris, les relacions sexuals sense protecció, les conductes de risc, els conflictes a l'entorn familiar, el consum de substàncies, la dependència a la tecnologia o les dificultats de relació són algunes de les situacions problemàtiques que es poden produir durant l'adolescència. Però en el cas de les persones amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) s'hi afegeixen altres problemes a què s'han d'enfrontar (i amb més intensitat) i que poden afectar el seu desenvolupament i la seva qualitat de vida de manera molt més accentuada que en la resta d'adolescents.

 • Dificultats acadèmiques: poden tenir problemes per concentrar-se, organitzar, planificar i completar les seves tasques escolars. També es poden distreure fàcilment, oblidar les instruccions o cometre errors per distracció. Això pot afectar el seu rendiment, la motivació i l'autoestima.
 • Problemes socials: poden tenir dificultats per relacionar-se amb els seus companys i companyes, amb el professorat i amb els familiars. Poden ser impulsius, parlar massa, interrompre o no respectar els torns. També poden ser percebuts com a persones immadures, irrespectuoses o conflictives. Això pot generar rebuig, aïllament o bullying. 
 • Problemes emocionals: poden experimentar emocions intenses i canviants, com ara ràbia, frustració, ansietat o tristesa. Poden tenir dificultats per regular les emocions i expressar-les de manera adequada. També poden tenir una autoestima baixa, un sentiment de culpa o una manca de confiança en si mateixos.
 • Problemes de conducta: poden mostrar conductes desafiadores, rebels o agressives cap a l’autoritat o les normes. Poden actuar sense pensar en les conseqüències, arriscar-se innecessàriament o involucrar-se en activitats il·legals o perilloses. També poden tenir més probabilitats de consumir substàncies psicoactives (drogues) o desenvolupar trastorns del comportament.

És important entendre com el TDAH afecta el cervell i el comportament a l'adolescència. Es tracta d'un trastorn del neurodesenvolupament que causa dificultats en l'atenció, la impulsivitat i el funcionament executiu. Aquests desafiaments poden fer que sigui més difícil per als adolescents amb TDAH connectar les seves accions amb les conseqüències, regular les seves emocions i impulsos, planificar amb anticipació, resistir les temptacions i gestionar l'estrès i la frustració, i el fet de ser incompresos, rebutjats o identificats com “el que diu ximpleries”, entre altres coses. 

TDAH i consum problemàtic de substàncies a l'adolescència

Els estudis han demostrat l'augment del risc de consum de substàncies i addicció entre les persones amb TDAH, que són més propenses a experimentar amb drogues i alcohol, a començar a consumir-ne a una edat més primerenca, a consumir-les amb més freqüència i en dosis més altes i a desenvolupar trastorns per ús de substàncies que les persones sense TDAH. Entre algunes de les causes, podríem destacar:  

 • La curiositat: les persones amb TDAH a l'adolescència poden ser més curioses i aventureres i poden buscar experiències noves i estimulants a través del consum de substàncies.
 • La pressió de grup: poden tenir dificultats amb les habilitats socials i les relacions amb els seus companys i companyes, i poden utilitzar substàncies per encaixar, impressionar els altres o evitar el rebuig.
 • La impulsivitat: poden actuar segons els seus impulsos sense pensar en les conseqüències, i poden tenir problemes per dir que no a les ofertes o oportunitats per consumir substàncies. 

Per això, a més de la informació i la formació a l'aula, és important que ens  comuniquem amb els nostres fills i filles per explicar-los els perills i les conseqüències del consum de substàncies i l'addicció d'una manera clara, honesta i respectuosa.  

Les persones amb TDAH són més propenses a experimentar amb drogues i alcohol, a començar a consumir-ne a una edat més primerenca, amb més freqüència i en dosis més altes.

Quins senyals em poden indicar que el meu fill o filla pot tenir un problema de consum de substàncies?

- Canvis en l'estat d'ànim, el comportament o l'aparença: 

 • Perdre l'interès per les activitats de què abans gaudia.
 • Deixar les velles amistats per un nou grup.
 • Actuar amb abatiment, agressivitat o ràbia.
 • Dormir més del que és habitual.
 • Trencar les normes.
 • Exhibir canvis físics com ara pèrdua sobtada de pes, hemorràgies nasals freqüents, ulls ensangonats o plorosos o tremolors. 

- Dificultats amb l'atenció, la impulsivitat i el funcionament executiu, amb problemes per a: 

 • Connectar les seves accions amb les conseqüències.
 • Regular les seves emocions i impulsos.
 • Planificar amb anticipació.
 • Resistir les temptacions.
 • Gestionar l'estrès i la frustració. 

- Problemes amb el rendiment escolar i l'assistència:

 • Suspendre exàmens i qüestionaris.
 • Tenir males qualificacions a les classes.
 • Faltar a classe o faltar a l'escola sense la teva aprovació.

- Evidència d'ús o possessió de substàncies: 

 • Trobar drogues, alcohol, utensilis sospitosos o medicaments receptats a la seva habitació o motxilla.
 • Sentir olor d’alcohol o marihuana al seu alè o roba.
 • Notar que falten diners o objectes de valor a casa. 

Com puc parlar amb el meu fill o filla sobre el consum de substàncies?

Si sospites o confirmes que el teu fill o filla té un problema de consum de substàncies, és important que busquis ajuda professional com més aviat millor. El consum de substàncies pot tenir efectes greus i duradors en la salut física, mental i emocional de les persones, així com en el desenvolupament acadèmic, social i personal.

Alguns consells per abordar el tema:

- Informa't i ofereix-li informació precisa:

 • Aprèn sobre els efectes de les diferents substàncies al cervell i al cos, els signes i símptomes del consum de substàncies i l'addicció, i les opcions de tractament disponibles.
 • Utilitza fonts fiables d'informació, com ara llocs web d'organitzacions acreditades o llibres d'experts en el camp. 
 • Explica al teu fill o filla els fets sobre el consum de substàncies i els seus efectes en la seva salut, el seu benestar i el seu futur.
 • Fes servir exemples que siguin rellevants per a la seva edat, interessos i objectius. 
 • Evita exagerar o minimitzar els riscos.
 • Parla amb honestedat sobre el teu propi coneixement i experiència. 

- Comença a tractar aquest assumpte com més aviat millor:

 • No esperis fins a sospitar l'existència d'un problema. Parla sobre el tema abans que s'exposi a la pressió o temptació dels seus companys i companyes. 

- Utilitza bons moments i llocs per a la conversa: 

 • Busca oportunitats per treure el tema de forma natural, com quan vegis o escoltis alguna cosa relacionada amb el consum de substàncies als mitjans de comunicació, a la teva comunitat o a la teva família.
 • Pregunta-li què pensa o sap sobre això, i comparteix pensaments i sentiments.
 • Troba un moment tranquil i privat en què no estigueu ocupats, distrets o sota la influència de cap substància.
 • Evita iniciar la conversa quan estigui enfadat/da, preocupat/da o cansat/da. 

- Escolta activament, amb respecte i comprensió:

 • Mantingues la conversa.
 • Mostra interès i empatia quan et parli. 
 • Evita interrompre, jutjar, sermonejar o criticar. 
 • Fes preguntes obertes que l'animin a expressar les seves opinions, sentiments i inquietuds.
 • Valida la seva perspectiva i reconeix els seus desafiaments. 
 • Demostra-li que et preocupes per ell o ella i que vols ajudar. 
 • Fes servir un to amigable i compassiu, i evita culpar, avergonyir o amenaçar. 
 • Reconeix els seus sentiments i opinions, i escolta el que ha de dir. 
 • No en facis una conversa única. 
 • Comunica't amb regularitat i mostra interès en el seu progrés i en els desafiaments.
 • Parla obertament i honestament, i mantingues una relació de confiança. 

- Proporciona informació precisa i rellevant sobre els riscos i danys del consum de substàncies i l'addicció i utilitza exemples que siguin significatius de com el consum de substàncies pot afectar la seva salut, els objectius, les relacions o el futur. 

- Estableix expectatives: 

 • Estableix regles i límits clars sobre el consum de substàncies a la família, explicant les raons d'aquestes regles i les conseqüències de trencar-les.
 • Digues-li el que esperes d'ell o d'ella respecte al consum de substàncies i el que passarà si trenca les regles.
 • Parla amb claredat i coherència, i sigues perseverant en les conseqüències. 
 • Elogia els seus comportaments i èxits positius, i recompensa els seus esforços per canviar. 

- Ofereix-li suport i ànim per buscar ajuda: 

 • Fes-li saber que sempre ets aquí si necessita ajuda o consell.  
 • Elogia les seves fortaleses i èxits. 
 • Ofereix-li ajuda per trobar formes saludables de gestionar l'estrès, l'avorriment o les emocions negatives. 
 • Anima'l/-la a perseguir els seus interessos i passatemps.
 • Ofereix-li el contacte amb models positius i mentors. 
 • Demostra-li que no està sol o sola i que hi ha molts recursos i professionals que poden ajudar-lo/la a superar el seu problema de consum de substàncies. Hi ha diferents tipus d'opcions de tractament disponibles per als adolescents amb problemes de consum de substàncies, segons la gravetat de la seva afecció, el tipus de substància que consumeixen i les seves necessitats i preferències individuals.

Què he de fer si el meu fill o filla es nega a parlar sobre el seu consum de substàncies?

És probable que al teu fill o filla adolescent li costi parlar sobre aquesta problemàtica i que es negui a fer-ho. Davant d'aquesta situació, alguns consells et poden ajudar a abordar la problemàtica:

 • Respecta la seva privadesa i autonomia: és possible que no vulgui parlar sobre el seu consum de substàncies perquè sent vergonya, por o ràbia. També pot sentir que estàs envaint el seu espai personal o tractant de controlar la seva vida. Intenta respectar els seus sentiments i límits, i evita ensumar, espiar o obligar que parli. Fes-li saber que et preocupes i que estàs disponible quan vulgui parlar, amb to conciliador i no amenaçador.
 • Sigues pacient i persistent: és possible que no pugui parlar sobre el seu consum de substàncies immediatament, que necessiti una mica de temps per processar la seva situació i les seves emocions, o per adonar-se de les conseqüències negatives del seu comportament. No pressionis ni esperis resultats immediats. En canvi, sigues pacient i persistent en mostrar el teu interès i suport. Mantingues les línies de comunicació obertes i busca oportunitats per plantejar el tema amb delicadesa i respecte.
 • Busca ajuda professional: si es nega a parlar amb tu sobre el consum de substàncies, és possible que estigui més disposat a parlar amb una persona professional capacitada i amb experiència en el tractament d'aquest problema. Pots consultar amb el teu metge o metgessa d'atenció primària, amb professionals de la salut mental o amb especialistes en abús de substàncies per obtenir assessorament i referències. Pots suggerir-li que intenti parlar amb una persona professional, i oferir-li el teu acompanyament o ajuda per programar una cita.
 • Uneix-te a un grup de suport: no estàs sol o sola en aquesta situació. Hi ha molts altres pares i mares que estan passant per desafiaments similars i que et poden oferir suport i orientació. Pots unir-te a un grup de suport o a una comunitat en línia on puguis connectar-te  i compartir les teves experiències i sentiments, i aprendre els uns dels altres. També pots animar el teu fill o filla a unir-se a un grup de suport per a adolescents amb problemes de consum de substàncies, on pugui conèixer altres persones que entenguin què està passant i que puguin motivar-lo/la a canviar. 

Com puc prevenir que el meu fill o filla consumeixi substàncies?

- Crea una relació forta i positiva. 

 • Demostra-li que et preocupes per ell o ella, que sents respecte i confiança. 
 • Passa temps de qualitat i comparteix els teus valors i expectatives. 
 • Ofereix el teu suport perquè aconsegueixi els seus objectius i interessos, i per superar els seus desafiaments.

- Parla obertament i honestament sobre el consum de substàncies. 

 • Ofereix-li informació precisa i rellevant sobre els riscos i les conseqüències de l'ús de diferents substàncies, i els beneficis de mantenir-se’n allunyat. 
 • Utilitza moments d'ensenyament, com ara notícies, pel·lícules o experiències personals, per iniciar la conversa. 
 • Escolta les seves opinions i preguntes, i respon-li amb respecte i objectivitat. 
 • Evita els sermons, les renyines i les amenaces.

- Estableix normes i límits clars i consistents sobre el consum de substàncies a la família.  

 • Explica les raons de les teves normes i les conseqüències de trencar-les.
 • Fes-les complir amb fermesa i justícia, i sigues perseverant en les conseqüències.
 • Elogia i recompensa l'esforç de seguir les normes i de prendre decisions saludables. 

- Monitoritza les activitats i relacions del teu fill o filla. No es tracta de fer de policia, o fiscalitzar la seva vida, però sí de conèixer-ne els interessos. 

 • Coneix qui són les seves amistats, on van, què fan i com es gasten els diners.
 • Involucra't en les seves activitats escolars i extraescolars, i anima'l a participar en les positives. 
 • Ajuda'l a trobar alternatives al consum de substàncies, com l'esport, els passatemps, el voluntariat o altres interessos. 

- Sigues un bon model a seguir.

 • Evita consumir substàncies, o fes-ho amb moderació i responsabilitat. 
 • No li proporcionis substàncies (tampoc a les seves amistats), ni permetis que consumeixin substàncies a casa teva o sota la teva supervisió.
 • No facis bromes ni comentaris positius sobre el consum de substàncies, ni li n'ofereixis de cap manera.
 • Mostra-li com gestionar l'estrès, l'avorriment o les emocions negatives de manera saludable.

- Busca ajuda professional si cal. Si sospites o confirmes que el teu fill o filla té un problema de consum de substàncies, no dubtis a buscar ajuda professional com més aviat millor.

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 11 de desembre de 2023
Darrera modificació 5 de gener de 2024

Telèfon de l'Esperança 93 414 48 48 image/svg+xml 1873A50A-300C-4511-9831-D8604C9717D4 1873A50A-300C-4511-9831-D8604C9717D4

Si pateixes de soledat o passes per un moment difícil, truca'ns.

Javier Peris

Javier Peris Escribá

CEO i cofundador
RedTDAH
Amadeo Aquilis

Amadeo Quilis Bilbao

CEO i cofundador
NeurodiverSI