Patologies associades als trastorns de la conducta alimentària