www.som360.org/ca
Família

Com poden els professionals ajudar les famílies?

En algunes unitats de trastorns de la conducta alimentària ​​es fan intervencions familiars dirigides per treballadores i educadores socials. Aquestes intervencions s'inclouen en el tractament dels nens i nenes o adolescents que presenten unes característiques en concret: relacions familiars força deteriorades o conflictes persistents que afecten de manera periòdica la dinàmica familiar. L'objectiu principal és acompanyar les famílies en el procés d'adaptació que han de dur a terme arran de l'aparició del trastorn de la conducta alimentària, tenint en compte el tractament i fent servir tots els recursos personals i materials existents.

Es treballa per afavorir la comunicació i l'expressió de les emocions, oferint un espai de diàleg adequat i segur, i motivant els participants a reflexionar sobre com són les seves relacions per intentar arribar a acords i reforçar vincles. A més, es promou una intervenció sistèmica en què s'inclou tot el nucli familiar. Les intervencions es fan a diferents espais de l'hospital o en el context natural de les famílies, és a dir, als seus domicilis.