www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Com puc controlar els pensaments de l’anorèixa i la bulímia?

La manera de superar els pensaments recurrents de l’anorèxia o la bulímia és amb treball psicoterapèutic. Cal recordar que la mitjana de recuperació se situa al voltant dels 4 o 5 anys aproximadament i en part es deu al fet que es treballen aspectes emocionals i cognitius que volen temps i treball terapèutic de la mà dels professionals