www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Quins senyals d’alerta d’un trastorn de la conducta alimentària es poden detectar a l'aula?

És molt important tenir present que els senyals d’alerta d’un trastorn de la conducta alimentària varien en funció de la persona. Habitualment, es pot percebre una alteració en el rendiment acadèmic, amb una davallada del rendiment o un increment d’hores dedicades a l’estudi, i un augment de la preocupació, el perfeccionisme, l’exigència i la manifestació d’insatisfacció o inseguretat.

També és possible observar aquesta alteració a través de l’abandonament de les tasques i les responsabilitats i de les dificultats per treballar en grup o per concentrar-se.

Pel que fa a les relacions socials, poden aparèixer conflictes amb les persones del seu entorn, augmentar la irritabilitat o l’aparició de mentides. Hi ha tendència a aïllar-se i distanciar-se de les amistats o el grup d’iguals.

En espais de menjador, a l’hora d’esmorzar o en una excursió, pot cridar l’atenció la preocupació pel menjar, el fet que eviti menjar en companyia, trobar restes de menjar amagat o comportaments estranys en els àpats com esmicolar o manipular molt els aliments.