www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Com podem contribuir com a professorat a prevenir els TCA?

Heu de ser conscients que sou referents per a l’alumnat, i, per tant, sou un model a seguir. Una de les actituds preventives més importants parteix de la reflexió personal de la vostra figura com a docents. A banda dels continguts que es treballen a classe, cal posar atenció als missatges que es transmeten amb el comportament. Com parleu del vostre propi cos? Com us alimenteu? Quins són els vostres ideals de bellesa? Què enteneu per èxit? Què valoreu positivament en l’alumnat?