www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

S'ha de treballar amb el grup classe l’acompanyament d’un alumne o una alumna que està en tractament per un trastorn de la conducta alimentària?

Cada persona necessita un acompanyament diferent d’acord amb el seu estat, tarannà i vincle amb el grup classe. Hi ha qui prefereix explicar-ho personalment, qui prefereix no donar cap informació, qui prefereix resoldre els dubtes i qui prefereix que el professorat demani absoluta discreció i normalitat. Així doncs, la millor opció és pactar amb la persona amb un TCA què és el que vol i si està preparada per compartir amb les seves companyes i companys i com vol fer-ho. És prioritari respectar la seva privacitat i no avançar al grup d’iguals informacions que possiblement la persona encara no tingui assentades o que siguin especialment íntimes. Cal diferenciar què és respondre a les necessitats del grup d’iguals i què correspon a l’ordre de la morbositat o la curiositat.