www.som360.org/ca
Sospita

Què haig de fer si sospito que la meva filla té un trastorn en l'alimentació?

El primer pas és confirmar la sospita en un entorn de confiança i suport; un pas que no sempre és fàcil ni per als pares o mares ni per als fills que tenen aquest problema. És important generar un entorn familiar adequat per detectar si, efectivament, hi ha un trastorn de l'alimentació i començar a buscar solucions professionals, acompanyant el teu fill o filla en aquest procés de recuperació.