www.som360.org/ca
Bulímia nerviosa

Com es tracta la bulímia nerviosa?

Davant d’una sospita, cal dirigir-se al Centre d’Atenció Primària on els professionals podran, si fos necessari, derivar a un centre de salut mental infantojuvenil o d’adults. El tractament que es fa en els centres especialitzats és multidisciplinar i s’individualitza d’acord amb el cas. Hi intervenen bàsicament professionals de l'àmbit de la psicologia, psiquiatria, nutrició i infermeria. Segons el cas i les necessitats, també hi poden intervenir el treballador social o un terapeuta ocupacional.  

El tractament pot ser ambulatori o, si ho requereix en casos extrems, hospitalari (bàsicament hospital de dia). A nivell psicològic, solen realitzar-se sessions individuals i grupals. El tractament farmacològic s'indicarà si es creu necessari a fi i efecte de poder facilitar la intervenció psicoterapèutica.  

Els objectius del tractament són: 

  • Esbrinar els motius pels quals apareixen els símptomes, quina funció tenen, i treballar per adquirir estratègies per afrontar les situacions estressants de forma curosa i respectuosa vers un mateix.  
  • Disminuir i eliminar els afartaments.
  • Disminuir i eliminar els vòmits i l’ús de laxants.
  • Normalitzar l’exercici físic.
  • Normalitzar els hàbits alimentaris.
  • Normalitzar el pes (si és el cas).
  • Normalitzar els paràmetres biològics (analítiques).