www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Quina relació hi ha entre l'autoconcepte i l'autoestima?

Quan parlem d'autoconcepte ens referim a la idea general que una persona elabora sobre ella mateixa en diferents aspectes de la seva vida. Es tracta de la suma de creences que tenim sobre les nostres qualitats personals. El formen dos elements que són la identitat personal (trets de personalitat, gustos, visió personal, pensaments, idees i creences) i la identitat social (amistats, la família, activitats que realitza, lleure…). L'autoconcepte està molt lligat a l'autoestima ja que, si tenim un autoconcepte negatiu, tindrem una autoestima baixa. Si, per contra, tenim un autoconcepte positiu, tindrem una alta autoestima.