www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Quins factors hi intervenen perquè hi hagi una bona evolució en un trastorn de la conducta alimentària?

Els factors que s'han associat a una bona evolució en els trastorns de la conducta alimentària són la detecció precoç, l'inici d'un tractament especialitzat i la intervenció familiar.

En contra, per a l'anorèxia nerviosa, s'associa a un pronòstic desfavorable l'inici de la malaltia en edat prepuberal o en l'edat adulta, la presència de conductes purgatives i un pes molt baix a l'inici del tractament. En la bulímia nerviosa, una elevada impulsivitat, l'abús de substàncies i els trastorns de personalitat associats es relacionen amb una evolució negativa.