www.som360.org/ca
Drets

Què vol dir que un dret ha estat vulnerat?

Quan els drets humans d’una persona o d'un grup de persones no són respectats, diem que els seus drets han estat vulnerats. Aquestes vulneracions es poden donar arreu del món per part d’actors diversos, des dels governs i organitzacions, fins a persones treballadores de serveis o qualsevol ciutadà. Sovint són producte de pràctiques inadequades o de polítiques mal aplicades, però de vegades es produeixen sense ser-ne conscients, sense intenció de fer mal.

Hi ha grups de població amb més risc de patir discriminació, exclusió social i la vulneració dels seus drets, com ara les dones, les persones migrades, els infants, les persones del col·lectiu LGTBIQ+, les persones grans i les persones amb discapacitat o problemes de salut mental.  Tots aquests grups poblacionals acostumen a compartir discriminacions en tots els àmbits de la vida (a la feina, l’escola, a la família…), que es donen per factors complexos que interaccionen entre ells, però també pels desequilibris de poder entre els diferents grups.