www.som360.org/ca
Pica

Què és la PICA?

La Pica és un trastorn de la conducta alimentària que consisteix a ingerir substàncies no nutritives com, per exemple, sorra o guix. La substància ingerida tendeix a variar amb l’edat; els nens petits solen menjar pintura, guix, cordes, cabells o roba. El trastorn és més habitual  durant la infància, i en alguns casos es presenta en nens i nenes que tenen autisme o retard mental.