www.som360.org/ca
Bulímia nerviosa

Quina és la diferència entre la bulímia nerviosa i el trastorn per afartament?

Donat que els símptomes poden ser similars, és important diferenciar la bulímia nerviosa del trastorn per afartament. En aquest últim no hi ha conductes compensatòries ni una distorsió de la imatge corporal i, en una fase molt inicial, tampoc hi ha una incomoditat amb el cos/figura. Amb l'augment de pes sí que apareix aquesta incomoditat i una autoevaluació negativa.