www.som360.org/ca
Tractament

Què puc fer si la persona amb trastorn de la conducta alimentària no vol seguir un tractament?

 Si la persona afectada per un tratorn de la conducta alimentària com l’anorèxia o la bulímia es nega a rebre ajuda, tenim dues opcions:

  1. En el cas que la persona sigui major d’edat i es trobi en una situació de risc vital, es pot portar a terme un ingrés involuntari per salvar-li la vida. Aquesta opció s’ha de dur a terme sempre amb l’objectiu d’evitar la mort de la persona i com a darrera alternativa després d’haver intentat que ingressi voluntàriament.
  2. Si no hi ha risc vital, hem de parlar per intentar ajudar-la a prendre consciència de la necessitat de rebre ajuda professional. Hem de procurar no pressionar-la, amenaçar-la, jutjar-la o culpabilitzar-la. Davant la negativa a fer un tractament acostuma a haver-hi la manca de consciència de la malaltia o de la gravetat, unida a la por de fer front a un procés de recuperació que es pot percebre com a amenaçant i complex. El més útil és parlar-hi des de la comprensió, l’afecte i la serenitat.