www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Els familiars en tenim la culpa?

És molt freqüent que les famílies se sentin culpables si un fill o una filla desenvolupa un trastorn de la conducta alimentària i analitzin «si no li hagués dit això...», «si no l’hagués pressionat en allò...». Cap d’aquestes situacions influeix com a única causa per desenvolupar un TCA. És molt important superar aquest sentiment de culpa per ser capaç d’ajudar la persona afectada com necessita.