www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Què ha de fer el professorat si sospita que un alumne o una alumna pot tenir un trastorn de la conducta alimentària?

Es recomana parlar amb la persona d’allò que la capfica i comunicar-li aquells canvis que han despertat una preocupació en nosaltres amb serenor, sense fer cap judici i oferint-li un espai de confidencialitat. Pot ser que la persona negui que li està succeint allò que hem observat o que necessita ajuda. En qualsevol cas, cal animar-la a parlar amb la seva família i a demanar ajuda a un professional de la salut. És important oferir-li la possibilitat que ella mateixa sigui qui ho comuniqui a la família, si cal, amb el suport d’algú de confiança de l’escola. Si no vol, l’haurem d’informar que serà el centre educatiu qui ho faci per vetllar per la seva salut.