www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

On podem trobar assessorament per fer activitats de prevenció dels trastorns de la conducta alimentària a classe?

Hi ha moltes associacions, com per exemple l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB), que realitzen activitats de prevenció als centres educatius. Podeu consultar el llistat d’associacions en cada zona geogràfica de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la Anorexia y la Bulimia. També es pot contactar amb els centres de salut de referència de les escoles i instituts, ja que poden oferir programes de prevenció dels trastorns de la conducta alimentària.