www.som360.org/ca

La meitat de l’alumnat universitari a Espanya presenta símptomes de depressió, ansietat o insomni

La pressió dels factors econòmics relacionats amb els estudis incrementa el malestar emocional
Cisa Llopis Carbajo
Cisa Llopis Carbajo
Psicòloga. Coordinadora tècnica.
SOM Salud Mental 360
salud mental universidad

El benestar emocional i la salut mental dels joves han empitjorat en els darrers anys, en gran com a conseqüència de la pandèmia per COVID-19, però també per altres factors socioeconòmics.

Per tal de tenir una imatge de la salut mental de l’alumnat universitari a Espanya, en 2022 el Ministerio de Universidades i el Ministerio de Sanidad d’Espanya han dut a terme dos estudis: un de qualitatiu, per analitzar la prevalença i els factors de risc dels problemes de salut mental d’aquests estudiants, mitjançant una enquesta en dues fases (primer i segon quadrimestre del curs 2022-23) en que hi participaren gairebé 60.000 alumnes de tot el país, i un de quantitatiu, que tracta el benestar emocional des de la mirada dels actius de salut (aquells recursos que ajuden a promoure la salut) i les barreres que limiten la capacitat de tenir una bona salut i benestar.

Per si t'ho vas perdre...

Els resultats de l’enfoc quantitatiu posen de manifest que  Un de cada tres estudiants universitaris te coneixement de que la seva universitat disposa d’un gabinet de psicologia, però només un 5% n’ha fet ús. Les universitats estan obligades per llei a oferir serveis d’orientació psicopedagògica, prevenció i foment del benestar.

L’enquesta ha permès fer un cribratge per alguns dels principals problemes de salut mental (depressió, ansietat, insomni clínic o greu i idees de suïcidi), però no com a mesura diagnòstica. Com s’indica a l’informe, un resultat positiu en el cribratge indica la necessitat de fer una avaluació més complerta i exhaustiva, no necessàriament que l’alumne tingui un diagnòstic clínic d’aquest problema de salut mental.

En aquest sentit, els resultats indiquen que:

  • 1 de cada 2 alumnes presenta símptomes depressius (49,4% - 46,9%)
  • 1 de cada 2 alumnes presenta ansietat moderada o greu (49,5% - 52,8%)
  • 1 de cada 5 alumnes presenta idees de suïcidi (22,5% - 21,4%)
  • 1 de cada 5 alumnes presenta insomni clínic o greu (21,9% - 24,1%)
  • 1 de cada 7 alumnes presenta consums de risc d’alcohol (13,7% - 12,7%)

La prevalença de depressió, ansietat i insomni és significativament més alta entre les dones estudiants, respecte als homes, i també entre els estudiants de Grau. En canvi, el consum de risc d’alcohol és major entre els homes, i entre els estudiants de doctorat i màster.

L’alumnat que va participar en l’estudi qualitatiu assenyalen com a principals preocupacions les barreres econòmiques i la pressió per aconseguir o perdre una beca. Cal tenir en compte, que dos terços dels alumnes reben ajuda familiar pel finançament dels seus estudis i que més d’un terç és beneficiari de beques. Aquesta situació suposa una càrrega d'estrès afegida.

Per tal de millorar els centres universitaris i l’experiència dels alumnes, l’estudi fa tot un seguit de propostes per tal de crear entorns més saludables i acollidors. Una universitat, en definitiva, més centrada en l’alumnat, en les seves necessitats i capacitats, i en la promoció de la seva salut mental.

Propostes de promoció d’entorns més saludables a les universitats:

  • Fomentar els treballs en equip permet aprendre del companys de manera col·laborativa i reduir-ne la pressió acadèmica. És l'actiu en salut que uneix els dos grans actius de la universitat perquè fomenta les relacions amb altres estudiants i l'aprenentatge.
  • Disposar de recursos acadèmics que ofereix la universitat produeix benestar. Tenir cura d'aquests recursos, que inclouen les biblioteques, l'accés a recursos digitals i el préstec interbibliotecari, però també un equip docent de referència reforça la qualitat educativa i el sentiment de pertinença a la institució
  • Fomentar activitats que promocionin la companyonia amb un enfocament acadèmic si es tracta de seminaris o conferències, també la institució ha de facilitar l'associacionisme i moments d'oci per a l'estudiantat.
  • Es demana una transparència més gran de les avaluacions periòdiques que duu a terme la universitat i prendre mesures per aplicar millores en les facetes pitjor avaluades per l'estudiantat.
  • Fomentar trobades a nivell estatal i promoure fòrums de trobada per compartir experiències que millorin la vida a la universitat és una demanda per evitar la soledat no desitjada de l'estudiantat de postgrau.
Considero que he après alguna cosa després de llegir aquest contingut.
Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 6 de setembre de 2023
Darrera modificació 6 de setembre de 2023

Si tens pensaments suïcides, demana ajut:

També pots comunicar-te amb els serveis d'emergència locals de la teva zona de residència.

Cisa Llopis Carbajo

Cisa Llopis Carbajo

Psicòloga. Coordinadora tècnica.
SOM Salud Mental 360