www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Quin sentit té tancar la cuina i el lavabo o controlar-li els diners?

En alguns casos estan indicades unes pautes específiques per supervisar de manera externa quan la persona afectada per un trastorn de la conducta alimentària presenta moltes dificultats per controlar la simptomatologia