www.som360.org/ca
Sexualitat

El TCA pot afectar la sexualitat de la persona?

Les persones amb TCA solen tenir més disfunció sexual (més problemes), menor satisfacció sexual (menor plaer) i menor autoestima sexual (menor seguretat en si mateixes).

Els símptomes del TCA són un intent de solució per gestionar dificultats psicològiques. És a dir, quan és difícil posar paraules sobre allò que sents, el cos parla. I la sexualitat és també un llenguatge corporal. Al sexe també s'estén la baixa autoestima que tenen aquestes persones cap al cos, al qual se l’auto agredeix, o bé prohibint-lo d'aquesta activitat o bé utilitzant-lo com un objecte, donant al cos un ús nociu per a la persona que l’habita.

A més, el sexe en persones amb TCA comporta la gran dificultat per establir proximitat amb altres (és a dir, per relacionar-se) on es reactiven sentiments de culpa i vergonya en sentir que el cos és utilitzat com un objecte. El TCA en si pot portar a l'aïllament, i en gran part de l'activitat sexual es necessita un altre, per la qual cosa aquestes dificultats relacionals es tornen a posar en joc.